Grip-Engineering

 

info@grip.de

G18 Accessories

 

Back

 

Description: Description: TH24.jpg

TH24

more

Description: Description: TH2570-sample-marker-markierautomat.jpg

TH2570-sample-marker-markierautomat

more

Description: Description: TH171-druckluftverstaerker-2.jpg

TH171-druckluftverstaerker-2

Description: Description: TH83-BW+THS519 on TH83.jpg

TH83-BW+THS519 on TH83

THS345-XY

Description: Description: THS519-4-32-Anschlag.jpg

THS519-4-32-Anschlag

 

Description: Description: Description: pdf_icon.gif THS519_Datenblatt.pdf

Description: Description: THS519-3-20-Anschlag-zB-TH94-B50.jpg

THS519-3-20-Anschlag-zB-TH94-B50

 

Description: Description: Description: pdf_icon.gif THS519 Datenblatt.pdf

Description: Description: tn_THS633-460-HT2

THS633-460+HT2

 

Holder for long travel extensiometer height adjustable  turnable

drehbare Anbauplattform für Langweggeber mit Hubtisch

Description: Description: tn_THS633-460-HT2 HT3 holder

THS633-460+HT2 HT3 holder

 

Holder for long travel extensiometer height adjustable  turnable

drehbare Anbauplattform für Langweggeber mit Hubtisch

Description: Description: THS1286

THS1286

 

Worm gear screw jack, 20 kN

1 wheel rotation=0.05 mm

 

Spindelhubgetriebe, 20 kN

1 Umdrehung am Stellrad=0,05 mm

 

Description: Description: Description: pdf_icon.gif THS1286 Datasheet.pdf

Description: Description: Description: pdf_icon.gif THS1286 Datenblatt.pdf

Description: Description: THS1286-

THS1286

 

Back side

Description: Description: tn_THS951-D60-250-Af159-.jpg

THS951-D60-250-Af159

 

Special fixture to keep 2 grips at a distance (0-250 mm). Aluminium,

300 mm long bar

 

Max. load 7 kN, with scale

info@grip.de

 

TT 17 Nov 2018

TOP