Grip-Engineering

 

info@grip.de

THS265-CSS

 

Back

THS265-CSS12p5x75

 

Alu-steel

THS265-CSS12p5x75-5

 

schwere Stanzvorrichtung Bleche 2mm

THS265-CSS12,7x63-ISO-6892

THS265-CSS12,7x63-ISO-6892

tn_THS265-CSS12 7x63-ISO-6892-Type 2 steel cutter Feinschnittwerkzeug

THS265-CSS12,7x63-ISO-6892-T2

 

Cutter for steel 1mm

Sample size 205x35x1mm ( 235 kN )

 

Feinschnittwerkzeug zum Ausstanzen von dŁnnen Metallfolien 205x35x1mm

( 235 kN )

tn_THS265-CSS1127x63-iso6892-T2 Sample 2 235kN  1mm Blech  205x35mm-

THS265-CSS1127x63-ISO6892

 

205x35x1mm

 

235 kN, 1mm Blech

 

tn_THS265-CSS1127x63-iso6892-T2 Sample 1 225kN  1mm  205x35-

THS265-CSS1127x63-ISO6892

 

225 kN, 1 mm Blech

tn_THS265-CSS1127x63-iso6892-T2 Sample 1 side view   205x35x1mm-

THS265-CSS1127x63-ISO6892

 

Side view

info@grip.de

 

AK 24 Jan 2018

TOP