Grip-Engineering

 

info@grip.de

G07 Ribbon grips

 

Back

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: TH172-40-B  23-03-2018  01-

TH172

 

Jaws

 

Backen

Description: Description: Description: Description: Description: Description: TH172-20-BD 63g  23-03-2018  01-

TH172-20-BD

 

Diamond-coated jaws for 20 kN grip

 

Diamantbeschichtete Backen für 20 kN Spannzeug

Description: Description: Description: Description: Description: Description: tn_TH172-40-BB 88g 23-03-2018  03-

TH172-40-BB

 

Blank jaws

 

Blanke Backen

Description: Description: Description: Description: Description: Description: tn_TH172-40-BD  88g 23-03-2018  03-

TH172-40-BD

 

Diamond-coated jaws for 40 kN grip

 

Diamantbeschichtete Backen für 40 kN Spannzeug

Description: Description: Description: Description: Description: Description: TH172-60-BP 195g+149g 23-03-2018  01-

TH172-60-BP

 

Pyramiden Backen

 

Pyramid (serrated) jaws

Description: Description: Description: Description: Description: Description: TH172-60-BW 144g+184g  23-03-2018  02-

TH172-60-BW

 

Wave jaws

 

Wellen Backen

info@grip.de

 

TT 20 Jan 2020

TOP