Grip-Engineering

 

info@grip.de

Adapters

 

Back

 

Description: tn_THS531-8l3-15l6 130g excl. pins-

THS531-8.3-15.6

Adapter female 8/3 mm
female 15/6 mm

THS531-14-20

Adapter female 14/6 mm
female 20/8 mm

THS531-159-159

Adapter female 15.9/8 mm
female 15.9/8 mm

tn_THS531-159-318-2L 2020-05-12 ready 36h31x_high

THS531-159-318

Adapter female 15.9/8 mm
female 31.8/12.8 mm

THS531-20-30

Adapter female 20/8 mm
female 30/12 mm

Description: tn_THS531-20l8-30l14 684g excl-

THS531-20-30

Adapter female 20/8 mm
female 30/14 mm

THS531-20-30

Adapter female 20/8 mm
female 30/14 mm

Description: Description: C:\Users\Anri\Desktop\THS531\THS531-20-3014.jpg

THS531-20-30.14

Adapter female 20/8 mm
female 30/14 mm

Description: tn_THS531-318-318-2017-50-16_20x-

THS531-318-318

Adapter female 31.8/12.8 mm
female 31.8/12.8 mm

THS531-318-5025

Adapter female 31.8/12.8 mm
female 50/25 mm

THS531-3014-318

Adapter female 30/14 mm
female 31.8/12.8 mm

 THS531-3416-603035

Adapter female 34/16 mm
female 60/30-35 mm

THS531-603035-7035

Adapter 60/30-35 mm
female 70/335 mm

info@grip.de

 

LX 09 Nov 2022

TOP