Grip-Engineering

 

info@grip.de

G11 Rope grips

 

Back

 

Description: Description: THS13-x.jpg

THS13x

pneumatic rope grips 200N, 2kN, 5kN .

Seilspannzeuge pneumatisch 200N, 2kN, 5kN

special parts

Description: Description: pdf_icon.gifTHS13 Datasheet.pdf

Description: Description: pdf_icon.gifTHS13 Datenblatt.pdf

Description: Description: THS13k-small-200N.jpg

THS13k-small-200N

Description: Description: THS13k..jpg

THS13k

Description: Description: THS13k......jpg

THS13k

Description: Description: THS13k+TH205-PK23..jpg

THS13k+TH205-PK23

THS13m-BG

THS13m-BG-rubber-jaw

THS13m-BP05--fine-pyramid-jaw

THS13m-new-nose

THS13m-new-nose single

Description: tn_THS13m-ss THS13-k-ss  v2a guide-

THS13m-ss

THS13-k-ss 

 

V2a

Description: tn_THS13-m

THS13-m

Description: tn_THS13m-ss  V2a guide-

THS13m-ss  V2a

Description: tn_THS13m-ssb-Ko50-Af159 THS13m-xe-2016-03-18-

THS13m-ssb-Ko50-Af159

 

stronger version

verstärkte Version

Description: tn_THS13m-st--871-Ex-

THS13m-SS

 

Polished stainless steel bollard

 

ASTM-D7269

Description: Description: THS13m-2kN.jpg

THS13m-2kN

Description: Description: THS13m.jpg

THS13m

Description: Description: THS13m.....jpg

THS13m

Description: Description: THS13m....jpg

THS13m

Description: Description: THS13m..jpg

THS13m

THS13g-BG--THS13m-BG

Description: tn_THS13g-ER2.jpg

THS13g-ER2

Description: tn_THS13g-ER2.5_SS.-.jpg

THS13g-ER2.5 SS

Description: Description: THS13g.jpg

THS13g

Description: Description: THS13g.....jpg

THS13g

Description: tn_THS13g-Ko80-.jpg

THS13g-Ko80

Description: tn_THS13g-Ko80-2-.jpg

THS13g-Ko80

Description: Description: THS13xB (blank).jpg

THS13xB (blank)

Description: tn_THS13m-bd--diamond jaw-

THS13m-BD--diamond jaw

Description: Description: THS13g-BD--diamond coated jaws.jpg

THS13g-BD--diamond coated jaws

Description: tn_THS13m-ss  s5 e polished stainless steel bollard--

THS13m-SS

 

Polished stainless steel bollard

Description: tn_THS13g-ER3-SS stainless stee guide with Radius R3-.jpg

THS13g-ER3-SS

 

stainless steel guide with Radius R3

Description: THS13g-E25-V2a-.jpg

THS13g-E25-V2a

info@grip.de

 

TT 12 Sep 2018

TOP