Grip-Enginnering

 

info@grip.de

G01 Compression Platens

Back

 

Beschreibung: Beschreibung: tn_TH23-56---196-Alu

TH23-Al

 

Aluminium compression Platens

 

Druckplatten aus Aluminium

 

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Description: Description: Description: Description: Description: Description: pdf_icon.gifTH23 Datasheet.pdf

 

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Description: Description: Description: Description: Description: Description: pdf_icon.gifTH23 Datenblatt.pdf

 

 

more

tn_TH23-116

TH23-St

 

Steel compression Platens

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Description: Description: Description: Description: Description: Description: pdf_icon.gifTH23 Datasheet.pdf

 

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Description: Description: Description: Description: Description: Description: pdf_icon.gifTH23 Datenblatt.pdf

 

 

more

tn_TH23-156-Am35-H230+ITH6  10kg  08-06-2018  05-

TH23-A-B-C

 

Special Platens

 

more

info@grip.de

 

ZT 06 Aug  2020

TOP